David Corio

Whitney Houston

Wembley Arena, London, UK
(May 5, 1988)
WHITNEY HOUSTON 01
Whitney Houston